Proje

Nsonga Köyü Su Çözüm Projesi

img
Mwamua Ally, 33 yaşında

Dört çocuğum var. Ailem için su getirmek zorundayım. Bu benim günümün yarısını alıyor. Ayrıca küçük bahçemle ve ev işleriyle ilgileniyorum. Kocam hayvanlarla ilgileniyor. İçtiğimiz su yeterince temiz değil ve biz her seferinde kaynatamıyoruz. Bu sebeple çok sık hasta oluyoruz. Hayatımın imkânsızlık içinde geçmesi beni üzüyor. Çocuklarıma karşı kendimi yetersiz hissediyorum. Köyümüzde su kuyumuz olursa su için saatlerce yürümek zorunda kalmam. Çocuklarımla ilgilenirim. Onlar iyi insanlar olsunlar, topluma faydalı yetişsinler istiyorum.

Amina Salum, 16 yaşında

Ben su taşımaya altı yaşında başladım. Çoğu zaman su getirmeye ben gidiyorum. O günlerde yedi-sekiz saatim su yolunda geçiyor. Suyu kaynatmadan içtiğimizde hasta oluyoruz. Ailem ve ben tifoya yakalandık. En sevdiğim şey arkadaşlarıma masal anlatmak. Hayalini kurduğum şey ise köyde bir dükkan açmak. Kendi işim olmalı. Yaşlılara yardım etmeliyim, küçük çocuklara ablalık yapmalıyım. Bunları istiyorum. Köyümdeki insanların hayatlarına dokunmayı, bir şeyleri değiştirebilmeyi istiyorum. Küçük kızlar altı yaşında su taşımasınlar istiyorum.

Lairat Juma, 10 yaşında

Merhaba. Benim adım Lairat. Dördüncü sınıfa gidiyorum. Su taşımaya dokuz yaşında başladım. Çünkü suyumuz yok ve evimiz kalabalık. Sadece evde değil okulda da içme suyu yok. Tabii ki çoğu zaman ellerimizi bile yıkayamıyoruz. Ben ve arkadaşlarım genellikle kirli sular içiyoruz. Hep karnımız ağrıyor. Su taşımayı bırakıp ders çalışabilirsem bir gün doktor olmayı düşünüyorum. Karnı ağrıyan çocukları tedavi edeceğim.

TANZANYA - SINGIDA
Nsonga Köyü Su Çözüm Projesi

Ya Yağmur Yağmazsa?

100%
Bağış: 34674.00
Proje Bedeli: 34674.00
Quba Mescidi Su Dağıtım Merkezi

TANZANYA - SINGIDA

GPS: -4.730663, 34.489536

100%
Bağış: 4334.00
Proje Bedeli: 4334.00

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

Nsonga İlkokulu Su Dağıtım Merkezi

TANZANYA - SINGIDA

GPS: -4.725934, 34.494041

100%
Bağış: 4336.00
Proje Bedeli: 4334.00

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

Kati B Su Dağıtım Merkezi

TANZANYA - SINGIDA

GPS: -4.7282864 , 34.4830124

100%
Bağış: 4334.00
Proje Bedeli: 4334.00

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

Mwembeni A Su Dağıtım Merkezi

TANZANYA - SINGIDA

GPS: -4.7338754, 34.4796813

100%
Bağış: 4334.00
Proje Bedeli: 4334.00

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

Mwembeni B Su Dağıtım Merkezi

TANZANYA - SINGIDA

GPS: -4.7364506 , 34.4853285

100%
Bağış: 4334.00
Proje Bedeli: 4334.00

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

Kati Su Dağıtım Merkezi

TANZANYA - SINGIDA

GPS: -4.7257626, 34.4878709

100%
Bağış: 4334.00
Proje Bedeli: 4334.00

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

Nsonga Dispanser Su Dağıtım Merkezi

TANZANYA - SINGIDA

GPS: -4.728165 , 34.494480

100%
Bağış: 4334.00
Proje Bedeli: 4334.00

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

Mikrosmhoni Mescidi Su Dağıtım Merkezi

TANZANYA - SINGIDA

GPS: -4.73045, 34.4964054

100%
Bağış: 4334.00
Proje Bedeli: 4334.00

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

Nsonga köyü; Tanzanya’nın Singida şehri Iramba bölgesindedir.
 
Singida Valiliğinden aldığımız resmi verilere göre:
 
Köyde 513 hane bulunmaktadır.
Köyde yaşayan kişi sayısı 4.285’tir.
Köydeki erkek sayısı 1.161,
Kadın sayısı 1.162, 
Çocuk sayısı ise 1.962’dir. 
 
Halk, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Köyün su ihtiyacı karşılandığında, kadınlar çömlekçilik yaparak ailelerinin geçimine katkı sağlayabileceklerdir.
 
Köyde en yakın su kaynağı 3 km uzaklıktaki kurumuş deredir. Köy halkı bu dereden yılda sadece 4 ay su alabilmektedir.
 
Köyde her hanede, insanların kendi imkanları ile yaptıkları tuvaletler bulunmaktadır. 
 
Köydeki sağlık ocağı yetkililerinin verdiği bilgiye göre halk, sağlıklı ve yeterli su imkanına sahip olmadığı için köyde sık sık ishal, tifo, şistosomiyaz ve deri hastalıkları görülmektedir.
 
Köyde elektrik altyapısı olmadığı görülmüştür. 
 
Nsonga köyünde detaylı yapılan fizibilite ve jeofizik etüt çalışmamızın sonucunda köyün Kuba Mescidi noktasında 120 metreden alınacak olan suyun, köy halkının içme ve kullanma ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğu sonucunu vermiştir. Bölgenin geniş yerleşim alanına sahip olması sebebiyle ve kuruluşumuzun entegre yönetim politikası gereği 8 noktaya su dağıtım merkezi yapılması planlanmıştır.
 
Yapılacak dağıtım merkezi yerleri ve açılacak derin sondajlı su kuyusuna olan mesafeleri
 
Kuba Mescidi Su Dağıtım Merkezi Açılacak olan su kuyusu ile aynı noktadadır.
Kati Su Dağıtım Merkezi Açılacak olan su kuyusuna mesafesi:  360 metredir.
Mikrosmhoni Mescidi Su Dağıtım Merkezi Açılacak olan su kuyusuna mesafesi: 1.373 metredir.
Mwembeni A Su Dağıtım Merkezi Açılacak olan su kuyusuna mesafesi: 1.624 metredir.
Mwembeni B Su Dağıtım Merkezi Açılacak olan su kuyusuna mesafesi: 2.197 metredir.
Kati B Su Dağıtım Merkezi Açılacak olan su kuyusuna mesafesi: 1.025 metredir.
Nsonga Dispanseri Su Dağıtım Merkezi Açılacak olan su kuyusuna mesafesi: 1.013 metredir.
Nsonga İlkokulu Su Dağıtım Merkezi Açılacak olan su kuyusuna mesafesi: 1.731 metredir.
 
Köyde yapılan bir su dağıtım merkezinin bedeli: 4.334 Euro’dur.
 
Nsonga köyünün su çözüm projesinin toplam bedeli: 34.674 Euro’dur.
 
Nsonga köyünde su projesi ile ilgili her türlü bilgi ve belge, şeffaflık ilkemiz gereği bağışçılarımıza iletilecektir. 
 
1. Bağışçılarımız, istediği miktardaki bağışı, köyün su projesine genel bağış olarak yapabilecektir.
2. Bağışçılarımız isterlerse köyün su çözüm projesinin toplam bedelini karşılayarak tüm projeye istediği ismi verebilecektir. 
3. Köyde 1 dağıtım merkezi bedelini karşılayan bağışçımızın istediği isim o merkeze verilebilecektir.
 
İyilikler paylaştıkça çoğalır.
%10
Proje Hazırlığı

- Yerel resmi kaynaklardan bölgenin demografik yapısı ile ilgili bilgiler alındı.
- Köy halkı ile iletişime geçildi, insanların içme ve kullanma suyuna ihtiyaçlarının tespiti yapıldı.
- Köyde yaşayan 3 ayrı karakter tespit edildi ve özel röportajlar yapıldı.
- Köyde cami imamı, sağlık ocağı sorumlusu, okul müdürü, muhtardan oluşan köy komisyonu kuruldu.
- Komisyon ile beraber köyün mevcut su kaynakları ve yapılacak proje ile ilgili drone çekimleri ve fotoğraf çekimleri yapıldı.

%20
Jeolojik / Jeofizik Etüt

- Köy çevresinde dağlar, akarsular, göl ve derelerin jeoformolojik bilgileri ile iklim ve bitki örtüsü tespitleri yapıldı.
- Jeolojik olarak, volkanik kayaçlar, magmatik granitler ve bölgenin fay etkinliği analiz ölçümleri yapıldı.
- Yer altı suyunun istenilen kalite ve miktarda ölçümlerini tespit etmek için hidrojeolojik analiz yapıldı.
- ABEM Terramaster SAS 400 öz direnç ölçer ile Dikey Elektrik Sondaj (Horizontal Electric Profile) teknikleri kullanılarak Schlumberger elektrot konfigürasyon kullanılarak jeofizik etüt yapılmıştır.

Rapor
%25
Proje Tasarımı ve Çizimi

- Projenin tüm aşamalarının statik hesaplamaları, tasarımı ve çizimi yapıldı.
- Su kuyusu ve çeşmesi ile tüm inşaat müştemilatı dijital ortamda hazırlandı.
- Birim maliyet çalışması yapılarak Proje Fizibilite Analizi için altlık hazırlandı.

Rapor
%35
Sondaj Çalışması

- Su kuyusu yapılacak alan ve tüm çevre sondaj çalışması için uygun hale getirildi.
- Sondaj makinası ve kompresör ve tüm bağlantı ekipmanları hazırlandı.
- Jeofizik Etüt Raporuna uygun sondaj uygulaması başlatıldı.
- Teçhiz ve Tecrit uygulaması yapılarak, çakıllama işlemi yerine getirildi.
-Kuyu yıkama ve kuyu geliştirme işlemleri yapılarak su verim tecrübesi uygulaması yapıldı.
- Köy halkının su ihtiyaçlarını karşılayacak miktardaki su debisine uygun pompa kuyuya indirildi.

Görüntüle
%45
Proje Yapım Aşaması

- Su kuyusu alanı tamamen temizlenerek, su rezervine ve halkın su ihtiyacına göre su deposu inşaaatı yapıldı.
- Proje tasarımına uygun olarak, köyde çeşme inşaatları ve şebeke hattı döşemesi yapıldı.
- Enerji sağlayıcıları bağlantıları yapılarak, su kuyusu çalışır hale getirildi.

%90
Su Analiz Çalışması

- Su kuyusundan çıkarılan suyun numuneleri alınarak onaylı laboratuvarda, suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testleri yapıldı.
- Analiz sonuçları köy halkı ile paylaşılarak suyu sağlıklı ve güvenli bir şekilde içebilecekleri anlatıldı.

%95
Hijyen Sanitasyon Eğitimi

- Köy halkına A4 formatında hijyen ve sanitasyon uygulamalarımız ile ilgili bilgilendirici ve eğitici broşürler yapılarak her eve dağıtıldı.
- Temiz ve içilebilir suyu sağlıklı bir şekilde saklama koşullarının önemi anlatıldı.
- Kişisel temizliklerinin önemi anlatılarak el ve yüz yıkama uygulamalı olarak eğitimi yapıldı.
- Köyde bulunan okullarda çocuklara hijyen ve sanitasyon uygulamalı eğitimi verildi.

Görüntüle
%100
Projenin Hizmete Açılışı

Teknik ekibimizin katıldığı ve denetimin gerçekleştirildiği muayene kabul işlemlerinin yapıldığı su kuyusu çalışmalarımız sonucunda proje hizmete açıldı.

Hizmete açılış tarihinden sonraki takip eden yıllarda su numune analiz çalışmaları ve bakım onarım çalışmalarımız ilgili bilgilendirmelerimiz ilgili bağışçılara yapılacaktır.

İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ediyoruz.

Su gibi aziz olun…

14 Şubat 2020 - Proje Hazırlığı

Teknik ekibimiz bölgeye giderek yer tespiti ve fizibilite çalışmalarını gerçekleştirdi. Kuyu ve dağıtım merkezleri lokasyonları belirlendi.

13 Mart 2020 - Projelendirme

Köyün su çözüm projesi oluşturuldu.

13 Nisan 2020 - Köy Bilgileri

Köyün drone, fotoğraf ve video çekimleri tamamlandı. Röportaj formları oluşturuldu. Jeolojik ve jeofizik rapor hazırlandı.

09 Eylül 2020 - Proje Uygulama

Proje alanı ziyaret edildi. Dağıtım merkezleri ve su şebeke hattı son halini aldı.

13 Eylül 2020 - Sondaj

Çalışmalarımız sonucunda belirlenen noktada derin sondaj gerçekleştirildi.

Proje Uygulama Çalışmalarımız Devam Ediyor

Projemizle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişmeler bağışçılarımızla paylaşılacaktır.

-4.730663

Amina Salum, 16 yaşında

Adım Amina Salum,16 yaşındayım. 2 erkek, 2 kız olmak üzere 4 kardeşim var. 6 yaşımdan beridir su taşıyorum. Günde ortalama 7 saatimi su taşımak için harcıyorum. Ailem tarım işleri yapıyor ben de zaman buldukça onlara yardım ediyorum. Arkadaşlarımla buluştuğumuzda ise bazı el işleri yapıyoruz, zaman zaman da oyunlar oynuyoruz. Köyümüze su kuyusu açılır, su taşıma problemimiz çözülürse su taşımak için kullandığım bu süreyi bir iş kurmak için harcamak isterdim. İçtiğimiz suyu kaynatmıyoruz.  Sulardan kaynaklı hastalıklar burada yaygın olarak görülüyor. Biz de daha önce tifo hastalığını geçirdik. Hayalim ise kadınlarımıza,  genç kızlarımıza hatta yaşlı insanlarımıza, toplumumuzun her kesimine örnek olabileceğim biri olmak. Şimdiye kadar Türkiye diye bir yer olduğunu bilmiyordum. Su sıkıntılarımıza çözüm bulmaya çalıştıkları için onlara teşekkür ediyorum.

Mwamuua Ally, 33 yaşında

İsmim Mwamuua Ally, 33 yaşındayım. 1 kız, 3 erkek olmak üzere toplamda 4 çocuğum var.  Eşim hayvan ticareti yapıyor, geçimimizi genelde bu şekilde sağlıyoruz. Günde ortalama 10 saat su taşımak için harcıyorum. Genelde sabah erken saatlerde su taşıyorum ama bazı günler akşam saatlerinde de su taşıdığım oluyor. Ben su taşırken, eşim de işteyken çocuklarım genelde ev işleri konusunda yardımcı oluyorlar. Vakit bulup arkadaşlarımla bir araya geldiğimizde ise genelde sohbet ediyor, hayattan işlerden konuşuyoruz. İçtiğimiz suyu kaynatmıyoruz ama sabun kullanıyoruz. Sudan kaynaklı hastalıklar geçirdik, tifo bunlardan biri ve genelde mide ağrılarımız oluyor. Köyümüzdeki su problemi çözülürse, vaktimin çoğunu su taşımak için harcamak zorunda kalmayacağım ve diğer işlerime zaman ayırabileceğim.  Çocuklarımın iyi bir eğitim almasını ve toplumumuzun sorunlarını çözen örnek insanlar olmasını istiyorum. Şimdiye kadar Türkiye diye bir ülke olduğunu bilmiyordum. Su problemlerimize çözüm bulmak için çalışıyorlar, Allah onlardan razı olsun.

Lairat Juma, 10 yaşında

Adım Lairat Juma, 10 yaşındayım, 8 kardeşim var. 4. Sınıfa gidiyorum ve 9 yaşımdan beridir su taşıyorum. Okulumuzda da su yok, okulumuzda kullandığımız suyu biz arayıp okula taşıyoruz. Evde ise anneme ev işleri konusunda yardımcı oluyorum. Boş zamanımız olduğunda arkadaşlarımla oyun oynuyoruz.  Eğer köyümüzdeki su problemi çözülürse derslerime ayıracak daha fazla vaktim olacak.  İçtiğimiz suyu kaynatmıyoruz ama zaman zaman sabun kullanıyoruz.  Kullandığımız, içtiğimiz sudan sık sık hastalanıyoruz. Genellikle ishal oluyoruz ve mide problemleri yaşıyoruz.  Hayalim doktor olmak, toplumumuzdaki sağlık problemlerini çözmek ve insanlara suyu kaynatmanın önemini anlatmak. Şimdiye kadar Türkiye diye bir ülke olduğunu bilmiyordum. Bize su konusunda yardımcı oldukları için onlara teşekkür ediyorum.

img

Su Hayattır

“İçmek için su bulamadığınızı hayal edin.”

Kaselya Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - SINGIDA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 33405.00
Proje Bedeli: 33405.00
Detay
Utaho B Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - SINGIDA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 29280.00
Proje Bedeli: 29280.00
Detay
Ikungi Hastanesi Su Çözüm Projesi

TANZANYA - SINGIDA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 13220.00
Proje Bedeli: 13220.00
Detay
Mwau Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - SINGIDA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 35547.00
Proje Bedeli: 35547.00
Detay
Nsonga Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - SINGIDA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 34674.00
Proje Bedeli: 34674.00
Detay
Fikirini Köyü Su Çözüm Projesi

KENYA - KİWİMBİ

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 3200.00
Proje Bedeli: 3200.00
Detay
Mbokoboko Su Çözüm Projesi

TANZANYA - TANGA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 81250.00
Proje Bedeli: 81250.00
Detay
Meşhed Ruhin Su Çözüm Projesi

SURİYE - İDLİB

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 66191.00$
Proje Bedeli: 66191.00$
Detay
Cheski Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Anguieto 1 Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Anguieto 2 Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Ddjokhana Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Djimemize Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Al Aradip Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Kouweke Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Sabkara Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Soukoulde Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
İhsan Resul Hısın Kampı Su Çözüm Projesi

SURİYE - İDLİB

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 45000.03$
Proje Bedeli: 45000.00$
Detay
Ankhar Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 2400.00
Proje Bedeli: 2400.00
Detay
Tarora Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 2400.00
Proje Bedeli: 2400.00
Detay
Moussa Klindori Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Malmoussari 1 Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Malmoussari 2 Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Bocha Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 2400.00
Proje Bedeli: 2400.00
Detay
Wassiye Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 2400.00
Proje Bedeli: 2400.00
Detay
Awin Gassaro Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Konje Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - HANDENİ

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 62500.00
Proje Bedeli: 62500.00
Detay
Maguil Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - CHARI BAGIRMI

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 2500.00
Proje Bedeli: 2500.00
Detay
Ambasatna Kuran Kursu Su Çözüm Projesi

ÇAD - CHARI BAGIRMI

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 2400.00
Proje Bedeli: 2400.00
Detay
Souhayba Köyü Su çözüm Projesi

ÇAD - CHARI BAGIRMI

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Ngarambe Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - RUFİJİ

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 64597.00
Proje Bedeli: 64597.00
Detay
Kwaluala Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - HANDENİ

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 58253.00
Proje Bedeli: 58253.00
Detay
Angatoy Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - CHARI BAGIRMI

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 2350.00
Proje Bedeli: 2350.00
Detay