Proje

img
Mustafa Ziyad Matar; 13 yaşında

Mustafa Ziyad Matar; 13 yaşında

4 kardeşim var. Yerleşkede okul olmadığı için okula gidemiyorum. Evimizde su kalmadığı zaman yakın evlerden su taşıyarak anneme yardımcı oluyorum. Babamın küçük bir bakkal dükkânı var bazen orada çalışıyor babama da yardımcı oluyorum. Büyüdüğüm zaman koyun alıp satmak istiyorum. Türkler bizi çadırlardan kurtardığı, ev verdiği için çok teşekkür ediyorum onları çok seviyorum.

Sülaf Ömer Selma; 14 yaşında

Sülaf Ömer Selma; 14 yaşında

Biz 4 kardeşiz. Evde bulaşık yıkıyorum, temizlik yapıyorum, anneme yemek yaparken yardım ediyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Boş zamanlarımda arkadaşlarımla briket evlerimizin önünde oynuyoruz. Ablamlar da bizde kalıyor ve ablamın çocuklarına da bakıyorum. Babam inşaatta çalışıyor bazen babama yemek götürüyorum. Okula gitmek istiyorum fakat okul olmadığı için gidemiyorum. Köyümü çok özlüyorum. Keşke savaş bitse köyümüze dönsek. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Eğer köyde dikiş nakış kursu olursa meslek öğrenmek istiyorum. Türkleri çok seviyorum. Allah onların sevabını arttırsın.

Emine Ali Şeyh; 44 yaşında

Emine Ali Şeyh; 44 yaşında

8 çocuğum var. 5 tanesi kız, 3 tanesi erkek. Eşim 7 yıl önce kasaptı, savaştan sonra köyümüzden ayrıldık. Çocuklarımdan, ev işlerinden vakit bulabilirsem elbise ve başörtü satarak, geçiminize katkıda bulunmaya çalışıyorum. Su tankerlerinden ücretiyle su alıyoruz. Nereden getirdiklerini bilmediğim için bazen kaynatarak sularımızı kullanıyoruz. İçtiğimiz sulardan dolayı eşimin böbreklerinde rahatsızlık oluyor. Çocuklarımın okula gidip bir meslek sahibi olmalarını istiyorum fakat köyde okul olmadığı için eğitimlerden mahrum kalıyorlar. Çocuklarım okursa vatanımıza milletimize faydalı olur. Allah Türk kardeşlerimize rızık ihsan etsin, bizlere evler vererek çadırdan kurtardılar. Çocuklarımız için kuran kursu olursa çok memnun kalacağım. İnşallah köyümüze Türk kardeşlerimiz sağlık ocağı yaparlarsa çocuklarımız hasta olmaktan kurtulur.

SURİYE - İDLİB
Meşhed Ruhin Su Çözüm Projesi

Kendi ülkesinde mülteci olanların hikayesi

100%
Bağış: 66191.00
Maliyet: 66191.00
Meşhed Ruhin Su Çözüm Projesi

SURİYE - İDLİB

GPS: 36.265635, 36.771625

100%
Bağış: 66191.00
Maliyet: 66191.00

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

Suriye, İdlib Kenti, Meşhed Briket Evleri

 

Meşhed briket evleri Suriye’nin İdlib şehir merkezine 40 km mesafededir.  İHH İnsani Yardım Vakfı, Kızılay, Afad, Diyanet Vakfı, Deniz Feneri gibi kurumların da briket evleri olan bu bölgede işyerlerine de rastlanılmaktadır.

Meşhed briket evleri içerisinde, İHH İnsani Yardım Vakfının Sened Yerleşkesinde 550 briket hane bulunmaktadır.

Meşhed briket evlerinde birçok yerleşkenin kanalizasyon altyapısı tamamlanmıştır.

Briket evlerde yaşayan halkın geçim şartları oldukça zor olmakla birlikte erkeklerin bir kısmı civar bölgelerde inşaat işlerinde çalışmakta ve tarım ile uğraşmakta, birçok genç erkek iş olmadığı için evlerinde kalmakta, kadınlar çocukları ve ev işleri ile ilgilenmektedir.

Bölgede elektrik olmamakla birlikte, yakın gelecekte bölgenin elektriği Türkiye kurumları tarafından sağlanacaktır. Bu yerleşkelerde halkın istifade edeceği sürekli bir su kaynağı mevcut değil. Halk sularını briket evlerinin hemen yanı başına ya da çatılarına yerleştirdikleri 1 tonluk sac depolara su tankerlerinden aldıkları ücretli sular ile ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Kullanılan sular ve yetersiz beslenme sebebiyle yaşlılarda böbrek hastalıkları görülmektedir.

Derin sondaj uygulaması ile yaşayan halkın temiz su içme ve kullanma ihtiyaçlarını karşılayabilirsek, geçim imkanlarını kolaylaştırmış ve çok daha sağlıklı bir yaşam sunabiliriz.

%10
Proje Hazırlığı

- Yerel resmi kaynaklardan bölgenin demografik yapısı ile ilgili bilgiler alındı.
- Köy halkı ile iletişime geçildi, insanların içme ve kullanma suyuna ihtiyaçlarının tespiti yapıldı.
- Köyde yaşayan 3 ayrı karakter tespit edildi ve özel röportajlar yapıldı.
- Köyün kamp müdürü ile görüşüldü.
- Yapılacak proje ile ilgili drone çekimleri ve fotoğraf çekimleri yapıldı.

%20
Jeolojik / Jeofizik Etüt

- Köy çevresinde dağlar, akarsular, göl ve derelerin jeoformolojik bilgileri ile iklim ve bitki örtüsü tespitleri yapıldı.
- Jeolojik olarak, volkanik kayaçlar, magmatik granitler ve bölgenin fay etkinliği analiz ölçümleri yapıldı.
- Yer altı suyunun istenilen kalite ve miktarda ölçümlerini tespit etmek için hidrojeolojik analiz yapıldı.
 

Rapor
%25
Proje Tasarımı ve Çizimi

- Projenin tüm aşamalarının statik hesaplamaları, tasarımı ve çizimi yapıldı.
- Su kuyusu ve çeşmesi ile tüm inşaat müştemilatı dijital ortamda hazırlandı.
- Birim maliyet çalışması yapılarak Proje Fizibilite Analizi için altlık hazırlandı.

Rapor
%35
Sondaj Çalışması

- Su kuyusu yapılacak alan ve tüm çevre sondaj çalışması için uygun hale getirildi.
- Sondaj makinası ve kompresör ve tüm bağlantı ekipmanları hazırlandı.
- Jeofizik Etüt Raporuna uygun sondaj uygulaması başlatıldı.
-Kuyu yıkama ve kuyu geliştirme işlemleri yapılarak su verim tecrübesi uygulaması yapıldı.
 

Görüntüle
%45
Proje Yapım Aşaması

- Su kuyusu alanı tamamen temizlenerek, su rezervine ve halkın su ihtiyacına göre su deposu inşaaatı yapıldı.
- Proje tasarımına uygun olarak, kampta şebeke hattı döşemesi yapıldı.
- Enerji sağlayıcıları bağlantıları yapılarak, su kuyusu çalışır hale getirildi.

%90
Su Analiz Çalışması

- Su kuyusundan çıkarılan suyun numuneleri alınarak onaylı laboratuvarda, suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testleri yapıldı.
- Analiz sonuçları köy halkı ile paylaşılarak suyu sağlıklı ve güvenli bir şekilde içebilecekleri anlatıldı.

%95
Hijyen Sanitasyon Eğitimi

- Köy halkına A4 formatında hijyen ve sanitasyon uygulamalarımız ile ilgili bilgilendirici ve eğitici broşürler yapılarak her eve dağıtıldı.
- Temiz ve içilebilir suyu sağlıklı bir şekilde saklama koşullarının önemi anlatıldı.
- Kişisel temizliklerinin önemi anlatılarak el ve yüz yıkama uygulamalı olarak eğitimi yapıldı.
- Köyde bulunan okullarda çocuklara hijyen ve sanitasyon uygulamalı eğitimi verildi.

%100
Projenin Hizmete Açılışı

Teknik ekibimizin katıldığı ve denetimin gerçekleştirildiği muayene kabul işlemlerinin yapıldığı su kuyusu çalışmalarımız sonucunda proje hizmete açıldı.

Hizmete açılış tarihinden sonraki takip eden yıllarda su numune analiz çalışmaları ve bakım onarım çalışmalarımız ilgili bilgilendirmelerimiz ilgili bağışçılara yapılacaktır.

İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ediyoruz.

Su gibi aziz olun…

9 Ekim 2020 - Proje Hazırlığı

Teknik ekibimiz bölgeye giderek yer tespiti ve fizibilite çalışmalarını gerçekleştirdi. Kuyu yeri belirlendi ve şebeke hattı planı oluşturuldu.

14 Ocak 2021 - Projelendirme

Köyün su çözüm projesi oluşturuldu.

26 Şubat 2021  - Köy Bilgileri

Köyün drone, fotoğraf ve video çekimleri tamamlandı. Röportaj formları oluşturuldu. Jeolojik ve jeofizik rapor hazırlandı.

27 Şubat 2021 - Proje Uygulama

Proje alanı ziyaret edildi. Su şebeke hattı son halini aldı

24 Mart 2021 - Sondaj

Çalışmalarımız sonucunda belirlenen noktada derin sondaj gerçekleştirildi.

 Proje Uygulama Çalışmalarımız Devam Ediyor

Projemizle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişmeler bağışçılarımızla paylaşılacaktır.

img

Su Hayattır

“İçmek için su bulamadığınızı hayal edin.”

Masweya Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - SINGIDA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 13611.00
Maliyet: 13611.00
Detay
Kaselya Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - SINGIDA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 33405.00
Maliyet: 33405.00
Detay
Utaho B Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - SINGIDA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 29280.00
Maliyet: 29280.00
Detay
Ikungi Hastanesi Su Çözüm Projesi

TANZANYA - SINGIDA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 10500.00
Maliyet: 10500.00
Detay
Mwau Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - SINGIDA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 35550.00
Maliyet: 35550.00
Detay
Nsonga Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - SINGIDA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 34672.00
Maliyet: 34672.00
Detay
Fikirini Köyü Su Çözüm Projesi

KENYA - Kiwimbi

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 3200.00
Maliyet: 3200.00
Detay
Mbokoboko Su Çözüm Projesi

TANZANYA - TANGA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 81250.00
Maliyet: 81250.00
Detay
Meşhed Ruhin Su Çözüm Projesi

SURİYE - İDLİB

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 66191.00
Maliyet: 66191.00
Detay