Proje

Kaselya Köyü Su Çözüm Projesi

img
Rehema Rashid, 33 yaşında

Biz her zaman suyu kaynatarak içiyoruz ve genelde sabun kullanıyoruz

kra Ramadan, 15 yaşında

Ben Ikra. 6 kardeşim var, 3 kız 3 erkek. 8 yaşından beri günde 8 saat su taşımak zorundayım. Aileme sadece su taşımada değil, ev işlerinde ve tarlada da

TANZANYA - SINGIDA
Kaselya Köyü Su Çözüm Projesi

Onlar Bizim Umut Dolu Geleceğimiz…

100%
Bağış: 33405.00
Proje Bedeli: 33405.00
Nur İslamiyye Camii Su Dağıtım Merkezi

TANZANYA - SINGIDA

GPS: -4.6950422 , 34.5082684

100%
Bağış: 11135.00
Proje Bedeli: 11135.00

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

Rehema Rashid Su Dağıtım Merkezi

TANZANYA - SINGIDA

GPS: -4.6926054, 34.5081149

100%
Bağış: 11135.00
Proje Bedeli: 11135.00

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

Kaselya Dispanseri Su Dağıtım Merkezi

TANZANYA - SINGIDA

GPS: -4.6973508, 34.5038541

100%
Bağış: 11135.00
Proje Bedeli: 11135.00

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

Kaselya köyü; Tanzanya’nın Singida şehri Ikungi bölgesindedir.
 
Singida Valiliğinden aldığımız resmi verilere göre:
 
Köyde 952 hane bulunmaktadır.
 
Köyde yaşayan kişi sayısı 7.184’tür.
 
Köydeki erkek sayısı 2.278,
 
Kadın sayısı 2.714, 
 
Çocuk sayısı ise 2.202’dir. 
 
Halk, tarım, hayvancılık ve küçük çaplı ticaret ile geçimini sağlamaktadır. Köyün su ihtiyacı karşılandığında kadınlar, halı yapımı ve terzilik becerilerini geliştirerek ailelerinin geçimine katkı sağlayabileceklerdir.
 
Köyde en yakın su kaynağı 4 km uzaklıktaki bir dere ve su birikintileridir. Köydeki su kaynağı sıkıntısı nedeniyle halkın çoğunluğu su toplamak için uzun mesafeler gitmektedir.
 
Köyde her hanede, insanların kendi imkanları ile yaptıkları tuvaletler bulunmaktadır. Ancak ağır yağışlar sebebiyle bunların çoğu zarar görmektedir.
 
Köydeki sağlık ocağı yetkililerinin verdiği bilgiye göre halk, sağlıklı ve yeterli su imkanına sahip olmadığı için köyde ishal, tifo, sıtma, şistosomiyaz ve deri hastalıkları görülmektedir.
 
Köyde elektrik altyapısı vardır.
 
Kaselya köyünde detaylı yapılan fizibilite ve jeofizik etüt çalışmamızın sonucunda 130 metre ve 200 metre olmak üzere 2 adet sondaj yapılmış ve köyün Nur İslamiyye Camii noktasında 200 metreden alınacak olan suyun, köy halkının içme ve kullanma ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğu sonucunu vermiştir. Kuruluşumuzun entegre yönetim politikası gereği 3 noktaya su dağıtım merkezi yapılması planlanmıştır.
 
Yapılacak dağıtım merkezi yerleri ve açılacak derin sondajlı su kuyusuna olan mesafeleri
 
Nur İslamiyye Camii Su Dağıtım Merkezi Açılacak olan su kuyusu ile aynı noktadadır. 
 
Kaselya Dispanseri Su Dağıtım Merkezi Açılacak olan su kuyusuna mesafesi: 632 metredir.
 
Rehema Rashid Su Dağıtım Merkezi Açılacak olan su kuyusuna mesafesi: 183 metredir.
 
Köyde yapılan bir su dağıtım merkezinin bedeli: 11.135 Euro’dur.
 
Kaselya köyünün su çözüm projesinin toplam bedeli: 33.405 Euro’dur.
 
Kaselya köyünde su projesi ile ilgili her türlü bilgi ve belge, şeffaflık ilkemiz gereği bağışçılarımıza iletilecektir. 
 
1. Bağışçılarımız, istediği miktardaki bağışı, köyün su projesine genel bağış olarak yapabilecektir.
 
2. Bağışçılarımız isterlerse köyün su çözüm projesinin toplam bedelini karşılayarak tüm projeye istediği ismi verebilecektir. 
 
3. Köyde 1 dağıtım merkezi bedelini karşılayan bağışçımızın istediği isim o merkeze verilebilecektir.
 
İyilikler paylaştıkça çoğalır.
%10
Proje Hazırlığı

- Yerel resmi kaynaklardan bölgenin demografik yapısı ile ilgili bilgiler alındı.
- Köy halkı ile iletişime geçildi, insanların içme ve kullanma suyuna ihtiyaçlarının tespiti yapıldı.
- Köyde yaşayan 3 ayrı karakter tespit edildi ve özel röportajlar yapıldı.
- Köyde cami imamı, sağlık ocağı sorumlusu, okul müdürü, muhtardan oluşan köy komisyonu kuruldu.
- Komisyon ile beraber köyün mevcut su kaynakları ve yapılacak proje ile ilgili drone çekimleri ve fotoğraf çekimleri yapıldı.

%20
Jeolojik / Jeofizik Etüt

- Köy çevresinde dağlar, akarsular, göl ve derelerin jeoformolojik bilgileri ile iklim ve bitki örtüsü tespitleri yapıldı.
- Jeolojik olarak, volkanik kayaçlar, magmatik granitler ve bölgenin fay etkinliği analiz ölçümleri yapıldı.
- Yer altı suyunun istenilen kalite ve miktarda ölçümlerini tespit etmek için hidrojeolojik analiz yapıldı.
- ABEM Terramaster SAS 400 öz direnç ölçer ile Dikey Elektrik Sondaj (Horizontal Electric Profile) teknikleri kullanılarak Schlumberger elektrot konfigürasyon kullanılarak jeofizik etüt yapılmıştır.

Rapor
%25
Proje Tasarımı ve Çizimi

- Projenin tüm aşamalarının statik hesaplamaları, tasarımı ve çizimi yapıldı.
- Su kuyusu ve çeşmesi ile tüm inşaat müştemilatı dijital ortamda hazırlandı.
- Birim maliyet çalışması yapılarak Proje Fizibilite Analizi için altlık hazırlandı.

Rapor
%35
Sondaj Çalışması

- Su kuyusu yapılacak alan ve tüm çevre sondaj çalışması için uygun hale getirildi.
- Sondaj makinası ve kompresör ve tüm bağlantı ekipmanları hazırlandı.
- Jeofizik Etüt Raporuna uygun sondaj uygulaması başlatıldı.
- Teçhiz ve Tecrit uygulaması yapılarak, çakıllama işlemi yerine getirildi.
-Kuyu yıkama ve kuyu geliştirme işlemleri yapılarak su verim tecrübesi uygulaması yapıldı.
- Köy halkının su ihtiyaçlarını karşılayacak miktardaki su debisine uygun pompa kuyuya indirildi.

Görüntüle
%45
Proje Yapım Aşaması

- Su kuyusu alanı tamamen temizlenerek, su rezervine ve halkın su ihtiyacına göre su deposu inşaaatı yapıldı.
- Proje tasarımına uygun olarak, köyde çeşme inşaatları ve şebeke hattı döşemesi yapıldı.
- Enerji sağlayıcıları bağlantıları yapılarak, su kuyusu çalışır hale getirildi.

%90
Su Analiz Çalışması

- Su kuyusundan çıkarılan suyun numuneleri alınarak onaylı laboratuvarda, suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testleri yapıldı.
- Analiz sonuçları köy halkı ile paylaşılarak suyu sağlıklı ve güvenli bir şekilde içebilecekleri anlatıldı.

Rapor
%95
Hijyen Sanitasyon Eğitimi

- Köy halkına A4 formatında hijyen ve sanitasyon uygulamalarımız ile ilgili bilgilendirici ve eğitici broşürler yapılarak her eve dağıtıldı.
- Temiz ve içilebilir suyu sağlıklı bir şekilde saklama koşullarının önemi anlatıldı.
- Kişisel temizliklerinin önemi anlatılarak el ve yüz yıkama uygulamalı olarak eğitimi yapıldı.
- Köyde bulunan okullarda çocuklara hijyen ve sanitasyon uygulamalı eğitimi verildi.

Görüntüle
%100
Projenin Hizmete Açılışı

Teknik ekibimizin katıldığı ve denetimin gerçekleştirildiği muayene kabul işlemlerinin yapıldığı su kuyusu çalışmalarımız sonucunda proje hizmete açıldı.

Hizmete açılış tarihinden sonraki takip eden yıllarda su numune analiz çalışmaları ve bakım onarım çalışmalarımız ilgili bilgilendirmelerimiz ilgili bağışçılara yapılacaktır.

İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ediyoruz.

Su gibi aziz olun…

17 Şubat 2020 - Proje Hazırlığı

Teknik ekibimiz bölgeye giderek yer tespiti ve fizibilite çalışmalarını gerçekleştirdi. Kuyu ve dağıtım merkezleri lokasyonları belirlendi.

19 Mart 2020 - Projelendirme

Köyün su çözüm projesi oluşturuldu.

14 Nisan 2020 - Köy Bilgileri

Köyün drone, fotoğraf ve video çekimleri tamamlandı. Röportaj formları oluşturuldu. Jeolojik ve jeofizik rapor hazırlandı.

08 Eylül 2020 - Proje Uygulama

Proje alanı ziyaret edildi. Dağıtım merkezleri ve su şebeke hattı son halini aldı.

12 Eylül 2020 - Sondaj

Çalışmalarımız sonucunda belirlenen noktada derin sondaj gerçekleştirildi.

Proje Uygulama Çalışmalarımız Devam Ediyor

Projemizle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişmeler bağışçılarımızla paylaşılacaktır.

#

Zuhra Hamis, 14 yaşında

Adım Zuhra. 6.sınıfa gidiyorum. 5 kardeşiz. 3 erkek 1 de kız kardeşim var. 8 yaşından beri su taşıyorum. Annem su taşımaya gittiğinde ev işleri ve kardeşlerimle ben ilgilenmek zorunda kalıyorum. Sadece evimizde değil, okulumuzda da su yok. Ellerimizi temizlemek için su kullanamıyoruz. Her zaman suyu kaynatamadığımız için topladığımız kirli sulardan içiyoruz, bu nedenle sağlık sorunlarımız hiç bitmiyor. Umarım bir gün bu sorunlar biter. Eğer su taşımayı bırakıp ders çalışabilirsem gelecekte doktor olup topluma sağlık konusunda yardımcı olmak istiyorum.

Ikra Ramadan, 15 yaşında

Ben Ikra. 6 kardeşim var, 3 kız 3 erkek. 8 yaşından beri günde 8 saat su taşımak zorundayım. Aileme sadece su taşımada değil, ev işlerinde ve tarlada da yardım ediyorum. Ulaşabildiğimiz kirli suları bazen kaynatma imkânı bulamadığımız için hep hastalanıyoruz. Bedenim çok yorgun düşüyor ve iyileşmem zaman alıyor. Köyümüze su kuyusu açılabileceğini duyduğumdan beri çok sevinçliyim. Eğer Türk halkı bize böyle bir imkân sağlarsa eğitimime zaman ayırıp ders çalışabileceğim ve gelecekte iyi bir öğretmen olup toplumumuza eğitimin önemini aşılayabileceğim.

 

Rehema Rashid, 33 yaşında

Adım Rehema. Ben bu köyde doğdum. Üç kardeşim var ve  4 çocuk annesiyim. Ben albino’lu doğduğum için  annem beni kabullenemeyip öldürmek istemiş çünkü bizim buralarda albinolu çocuklar uğursuzluk olarak görülüyormuş. Annem babamı beni öldürmesi için çok uğraşmış ve benimle hiç ilgilenmemiş.

Babam dini liderlere danışmış, beni öldürmek için ama onlar da benim Allah’tan bir hediye olduğumu söylemişler, bu sayede hayatta kalmışım. Annem beni yanında istemeyince babamın diğer eşi sahiplenmiş. Babamın diğer eşi beni büyütürken hiçbir zaman kendi evlatlarından ayırt etmeden büyüttü. Onun için beni dünyaya getiren anneme saygı duysam da, büyüten ve beni koruyan diğer annemi çok seviyorum.. herşeyimi ona borçluyum. Allah onu cennetinde yaşatsın. Bölgemizde ve ailemde albino hastası olan sadece benim. Çocukluğumdan beri çok zorluklar yaşadım. Hiç oyun oynayacak  arkadaşım olmadı. Okulda ve köyümdeki benim yaşımdaki ve benden küçük çocuklar hep benden kaçtılar. Çok üzülüyordum bu halime ve Allah bana okulda okurken Fatma adında arkadaş hediye etti ve her zaman onunla oynadım, hala en yakın arkadaşım benim.. Beni büyütün annem, babam ve Fatmam dışında herkes benden hep kaçtı, beni insan yerine koymuyorlardı.

Artık yetişkin olup evlenme çağına geldiğimde eşimle tanıştım. Başlarda çok zordu çünkü ailesi beni kabul etmekte zorlandı ve sürekli ailelerinde bir krize neden olduğumu söylüyorlardı. Bu nedenle eşimle aramızda bir süre problemler hiç dinmedi. Ancak Allah’a olan inancımın verdiği güç, bazı arkadaşlarımın bana destek olması ve medya aracılığıyla dinlediğim bazı insanların ben ve benim gibileri yüreklendirmesi, özelikle ülkemizdeki Albinizm liderinin bizi rahatlatması sayesinde karşılaştığım tüm zorlukların üstesinden gelebildim. Günümüzde Tanzanya’da insanlar albino hastalığı hakkında geçmiş yıllara göre daha anlayışlılar ancak bir kısmı ayrımcılığa ve dışlamaya devam ediyor maalesef..

Albino hastası olduğum için, gözlerimin doğası sebebiyle düzgün bir şekilde göremiyorum, güneş altında en fazla 3 saat çalışabiliyorum, yaralandığımda ya da sakatlandığımda iyileşmem çok zaman alıyor ve sağlık sigortam da yok, kullanmam gereken özel bir vücut yağım var ancak çok pahalı olduğu için satın alamıyorum. Kocam çiftçilikle uğraştığı için evimizin su ihtiyacını mecburen ben karşılıyorum ve genelde sabah vakitlerinde su aramaya çıkıyorum. Çocuğum küçük olduğu için onu sırtıma bağlayarak yola çıkıyorum. Günde 8 saat sürüyor evime su getirmek..Ben su taşırken diğer çocuklarım ev işlerinde yardım ediyor. Onların ders çalışması gerektiği zamanda ev işleri yapmalarını istemiyorum ama su taşımaya gittiğim için tek başıma yetişemiyorum.

Biz her zaman suyu kaynatarak içiyoruz ve genelde sabun kullanıyoruz ancak bu da hasta olmamızı engelleyemiyor, köyümüzde tifo çok yaygın ve defalarca bu hastalığa yakalanıyoruz. Köyümüz sağlıklı su ile buluşabilirse yavrularımla oyunlar oynayıp iyi zaman geçirebilirim, onlara ders çalıştırır, ilerde güzel bir hayata sahip olmaları için çalışabilirim. Çocuklarımın benim yaşadığım imkansızlıklarla dolu hayatı yaşamalarını istemiyorum. Onlar bizim umut dolu geleceğimiz… Bizlere kendimizi anlatma, hayallerimizi gerçekleştirme imkânı sunduğu için Türk halkına teşekkürlerimi ve selamlarımı iletin lütfen… Onları çok seviyorum..

img

Su Hayattır

“İçmek için su bulamadığınızı hayal edin.”

Kaselya Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - SINGIDA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 33405.00
Proje Bedeli: 33405.00
Detay
Utaho B Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - SINGIDA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 29280.00
Proje Bedeli: 29280.00
Detay
Ikungi Hastanesi Su Çözüm Projesi

TANZANYA - SINGIDA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 13220.00
Proje Bedeli: 13220.00
Detay
Mwau Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - SINGIDA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 35547.00
Proje Bedeli: 35547.00
Detay
Nsonga Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - SINGIDA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 34674.00
Proje Bedeli: 34674.00
Detay
Fikirini Köyü Su Çözüm Projesi

KENYA - KİWİMBİ

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 3200.00
Proje Bedeli: 3200.00
Detay
Mbokoboko Su Çözüm Projesi

TANZANYA - TANGA

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 81250.00
Proje Bedeli: 81250.00
Detay
Meşhed Ruhin Su Çözüm Projesi

SURİYE - İDLİB

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 66191.00$
Proje Bedeli: 66191.00$
Detay
Cheski Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Anguieto 1 Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Anguieto 2 Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Ddjokhana Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Djimemize Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Al Aradip Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Kouweke Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Sabkara Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Soukoulde Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
İhsan Resul Hısın Kampı Su Çözüm Projesi

SURİYE - İDLİB

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 45000.03$
Proje Bedeli: 45000.00$
Detay
Ankhar Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 2400.00
Proje Bedeli: 2400.00
Detay
Tarora Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 2400.00
Proje Bedeli: 2400.00
Detay
Moussa Klindori Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Malmoussari 1 Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Malmoussari 2 Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Bocha Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 2400.00
Proje Bedeli: 2400.00
Detay
Wassiye Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 2400.00
Proje Bedeli: 2400.00
Detay
Awin Gassaro Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - ENCEMİNE

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Konje Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - HANDENİ

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 62500.00
Proje Bedeli: 62500.00
Detay
Maguil Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - CHARI BAGIRMI

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 2500.00
Proje Bedeli: 2500.00
Detay
Ambasatna Kuran Kursu Su Çözüm Projesi

ÇAD - CHARI BAGIRMI

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 2400.00
Proje Bedeli: 2400.00
Detay
Souhayba Köyü Su çözüm Projesi

ÇAD - CHARI BAGIRMI

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 1950.00
Proje Bedeli: 1950.00
Detay
Ngarambe Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - RUFİJİ

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 64597.00
Proje Bedeli: 64597.00
Detay
Kwaluala Köyü Su Çözüm Projesi

TANZANYA - HANDENİ

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 58253.00
Proje Bedeli: 58253.00
Detay
Angatoy Köyü Su Çözüm Projesi

ÇAD - CHARI BAGIRMI

Su dağıtım merkezinin bağışı tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

100%
Bağış: 2350.00
Proje Bedeli: 2350.00
Detay